Кое прави термопомпите най-екологичните уреди за отопление

термопомпа

За почитателите на чистото и икономично отопляване на дома днес ще представим уреди, които определено заслужават внимание, тъй като отговорят на всички показатели по отношение на рентабилност и екологични норми, които покриват. Няма кака да не чували за високата ефективност от иновативните термопомпи и как ползвателите на такива уреди плащат свръх ниски сметки за ток. Е, навярно сте се запознали и с цените на термопомпите и не се останали впечатлени от това, ме най-евтината е около 9 хиляди лева. Но има причина за всеки един елемент от характеристиките на тези уреди и в следващите редове ще ви запознаем с тях.

Защо термопомпа

Няколко са причините, които са водещи и стимулиращи потребителите към този тип отопление. Уют, комфорт, чистота и ниски енергийни разходи са само началото на това да бъдете привлечени от идеята да вложите средства в термопомпи за отопление, а също така и охлаждане. Това са едни от най-мултифункционалните уреди, с които човек може да си осигури комфорт и то без да се налага да тегли кредит за а плаща високите си сметки за електрическа енергия.

Термопомпите са признати за ней-екологичните и енергийно ефективни уреди от Европейските нормативни документи. Ако не знаете сега ще потвърдим онова, което може би сте чували, че в много европейски страни правителствата субсидират покупката на термопомпи, тъй като с тяхното използване драстично спада обема на вредните емисии, които генерират други отоплителни уреди в атмосферата. При работата на термопомпите за отопление и охлаждане те са равни на нула, което ги нарежда сред най-приоритетните екологични отоплителни елементи за дома и бизнеса, които ще откриете в търговската мрежа.

Инверторна термопомпа Toshiba

И още:

  • Термопомпите използват възобновяеми енергийни източници, които са безплатни. Това са въздух от околната среда, топлина от земните недра и вода, която се добива от подпочвени реки при които температурата е постоянна като величина;
  • Консумират минимално количество енергия;
  • Работят на елементарен принцип като хладилник, но на обратно, което ги прави едни от най-надеждните уреди за отопление на пазара;
  • Могат да бъдат свързвани с нови или съществуващи отоплителни инсталации за парно отопление или подово отопление;
  • Приложими са в два режима на работа – отопляване и охлаждане;
  • Могат да бъдат ползвани и за подгряване на вода за битови нужди.

Една от най-добрите инвестиции, с която ще решите кардинално проблема с отоплението на жилището си веднъж завинаги – така потребителите, които вече ползват термопомпи споделят воя опит от приложението на уреда в домашна или бизнес среда.

Основни особености

Когато се избира термопомпа за отопление и охлаждане  е необходимо да се запознаете с някои съществени особености, които касаят уреда. Познати са три типа термопомпи и това разделение се конкретизира от факта, че се използват различни възобновяеми енергийни източници. Според типа на източника, от който черпи енергия уреда те биват:

  • Аеротермални

Сами можете да се досетите, че този вид термопомпи използват топлината от околния въздух за да работят свръх ефективно и да топлят целия ви дом. Когато купувате такава термопомпа е добре да се запознаете с всички нейни особености, тъй като има такива които са с две тела външно и вътрешно и са малко по-шумни. Те наподобяват на климатици. При други пък се използва само външно тяло, което захранва парното отопление и така разпространява генерираната топлина в цялото жилище;

  • Хидротермални

Използва се водата от подпочвени реки и близки водоизточници. Това са термопомпи, които изискват предварителни проучвания и анализ от експерти. Самата подготовка също оскъпява инвестицията, но пък е една от високоефективните с бързи темпове на възвръщаемост;

  • Геотермални

Извлича се топлината от земните недра за да бъде трансформирана в топлинна енергия, която домакинството да използва. Също сложни за монтаж, тъй като се налагат проучване по отношение на геодезията в обсега на имота, където ще се инсталира такъв тип термопомпа.

За повече професионални съвети и компетентни насоки можете да се свържете с екипа на Balkan Energy.

Related posts