Смяна на щрангове – услуга с приоритет за старите сгради в София

смяна на щрангове

Авариите, които могат да споходят водопроводната инсталация не са малко. И след като вече изяснихме как експертите от София откриват скрити течове днес ще ви представим една много добра възможност за поддържан на щранговете в жилищен блок. Натоварването на тези три основни тръби, по които водата се придвижва до домовете ви е огромно. Разбираемо е това да бъде предпоставка да се появят повреди. За да не се превърне аварията  кошмар е време да ви срещнем с екип, който ще се погрижи за качествената и коректна смяна щрангове София. Защо, кога се налага такъв ремонт? Колко ще струва и колко време ще отнеме? Ето ги въпросите, на които ще представим отговори в днешната публикация.

Нужда от смяна на основните тръби

Определихме тези елементи от водопроводната система като едни от най-значимите. Очевидна е тяхната роля и при най-малък проблем е необходимо да се вземат конкретни мерки, които да намалят появата на сериозни материални щети в имотите на домакинствата, които обитават жилищния блок.

Подмяната на щрангове в София е услуга, която се оказва най-търсена от домоуправители на стари жилищни сгради. Предвид степента на остарялост на системата и липсата на навременна поддръжка появата на течове от спукани и дефектни е неизбежна. Но това е само част от неволите, които могат да са причина за наемане на екип, който да се ангажира с бърза смяна на повредените елементи. Необходимостта от смяна се налага и поради:

щрангове
  • Ниско налягане на водата и недостиг до високите етажи;
  • Влошено качество на водата и наличие на различни примеси, които са предпоставка за възникване на стомашно-чревни епидемии;
  • Аварии, които са причина за възникване на токови удари и проблемни ситуации с електропреносната мрежа в сградата;
  • Високо нива на влажност в общите части;
  • Проблеми със стабилността на сградата и много други.

Ето, че при установяване на амортизиране, аварии и дефекти по щранговете е важно да бъдат взети навременни мерки за наемане на екип от София, който би извършил ремонта качествено, бързо и съобразно стандартите за осигуряване на чиста и качествена вода на домакинствата.

Как протича процеса

Няма да ви спестим факта, че това е един от проблемите, който изисква много добра компетентност, умения и възможности на екипа. Със сигурност това, което е очевидно е свързано с ремонта на главните тръби ще ви струва не само повечко средства, но също така и време.

Процеса на смяна на щранговете е сериозно предизвикателство както за екипа така и за възложителите, тъй като се налагат по-сериозни действия заради очевидно ограничения достъп до тръбите. Приоритет на наемането на квалифициран екип е в това, че ще получите гаранции за спазване на сроковете, качеството на услугата и разбира се периода за поддържка. За да не бъдете изненадани от някои факти то следва да представим как протича процеса на смяна на дефектни щрангове:

  • Спиране на водоподаването в сградата

Задължително се извършва с оглед на това да не бъдат причинени различни материални щети, течове и други аварийни ситуации;

  • Демонтиране на корозирали, спукани и повредени тръби

Отстраняването се извършва поетапно и контролирано;

  • Почистване

В случай, че се извършва частичен ремонт е необходимо детайлно почистване на здравите тръби в зоните, където ще бъдат свързани с новите щрангове;

  • Укрепване

За да няма предпоставка за усукване и причиняване на други повреди по щранговете при евентуални земетресения или други обстоятелства е съществено тръбите да бъдат укрепени за стени, подове или тавани;

  • Тестване

Преди да бъде издаден обекта след извършен ремонт се правят задължителни тестове, които да гарантират, че няма да има проблем с използването на водата.

Експертните екипи, които предоставят такива услуги на своите клиенти в София са обвързани и с гаранции, включващи 10 години за труда и 20 години за вложените материали.

Related posts