Полезни новини за монтажа на нов водомер

водомер

Водата е най-ценния ресурс, който е източник на живот на Земята. Ползването ѝ в ежедневието се  е превърнало в даденост и малцина оценят невероятния лукс, с който разполагат докато не възникне авария и ВиК дружеството спре за известен период водоподаването. И тъй като за да достигне във вида, в който тече през смесителите ни водата изминава дълъг път на пречистване, сформиране и изграждане на инсталации то безспорно разходите по използването следва да бъдат заплатени от потребителите. За целта всяко домакинство, търговски обект, индустриален обект и други разполагат с водомери. Но знаете ли при какви условия се монтират нови измервателни устройства и при какви се подменят старите? Въпросът е от значение не само за онези, които плащат за ползването на животворния ресурс, но и за самите дружества, които по този начин събират средства за поддържане на инсталации, внедряване на иновации и други инвестиции.

Всеки ли би могъл да смени водомера в апартамента ни в София

Като един от най-големите райони потребяващи вода в столицата си има изградена много строга система за смяна на водомерите за битови или индустриални нужди. Още с проектирането на дадена новострояща се сграда инвеститорите сключват договори  с фирми за монтаж на водомери София, които да изпълнят изискванията на дружеството доставчик на вода в случая Софийска вода АД. Характерна особеност, която е важно да се знае е, че не всеки може да извърши такива дейности. Изискванията, на които трябва да отговарят водопроводчиците и екипите, предлагащи такива услуги са:

  • Да разполагат с валиден лиценз от дружеството доставчик за монтаж или смяна на водомери;
  • Да имат сключен договор за изпълнение на тази услуга с доставчика;
  • Да фиксират конкретни цени за предлаганите услуги;
  • Да разполагат с обучен персонал, който да извършва ремонт, монтаж и смяна на водомери;
  • Да се спазват указанията за извършване на действията, гарантиращи коректен монтаж, пломбиране и узаконяване на измервателните устройства.

Ето, че отговорихме на въпроса. Наистина дори и да сте достатъчно сръчен и да не желаете у дома ви да влизат майстори то когато се наложи да се извърши подмяна на водомера задължително се налага да наемете компетентни и лицензирани екипи, които да извършат съответната манипулация.

При какви условия се монтира нов водомер

Стана ясно, че всеки дом в София, индустриален или търговски обект разполага с водомер. Необходимостта от монтаж на уред, измерващ потреблението се налага в следните няколко случаи:

  • При изготвяне а проект за новостроящ се обект и неговото реализиране;
  • Дефектирал водомер, който не отчита правилно показанията на използваното количество вода. Обикновено при високи сметки домакинствата сигнализират и се пристъпва към подмяна на водомерите им;
  • Изтичане на десет годишния експлоатационен период, установен от Софийска вода АД като период, на който се подменят водомерите. За индустриалните водомери може да бъде предвиден друг по-кратък срок с оглед на по-интензивното натоварване на инсталациите.
водопровод

Това са трите основни причини, поради които можете да потърсите и да се възползвате от лицензираните фирми за монтаж на водомери в София. спецификата на измервателния уред изисква да сте отговорни и да изберете фирми, които имат достатъчно опит в сектора. Освен това не винаги цената е определяща, тъй като вече споменахме, че самия монтаж като услуга е фиксиран в някакви рамки, които са в границите на 35-50 лева. Цената за монтаж на нов битов водомер не е висока. Сумата обаче може а набъбне в зависимост от това какъв вид водомер ще си изберете. На пазара има освен обикновени и такива с дистанционно отчитане, които са невероятно удобни и спестяват време както на домакинствата така и на инкасаторите, които са ангажирани с отчитането на месечното потребление. Това са основните акценти, които е добре да знаете, ако ви предстои да смените водомера си поради дефект или заради неговата морална остарялост.

Related posts