Как се изгражда димоотвод

кюнци

Димоотводната система представлява съвкупност от елементи, които изграждат пътя, по който ще се движат дима и миризмите от уреда за отопление. Има ключови правила, които е необходимо да се спазват предвид това, че всеки комин и сграда си имат своите особености и специфики. В основата на всяка една инсталация са компонентите, от които тя е съставена. Така, че на първо място се нуждаете от подходящите кюнци, опори, шапки за комин и други. На https://www.balkanenergy.bg/category/dimootvodi ще откриете всичко необходимо за вашия комин, с което определено ще постигнете много добра ефективност при отопление, независимо от уреда, който ще изберете.

Основни стъпки при избор на димоотводни елементи

Главните детайли, които са необходими за да се построи комина от уреда до извода към атмосферата са различни за всеки тип димоотвод. Сглобяването на пъзела изисква особено внимание, което е важно за постигането на ефективност и високи резултати спрямо горивния процес. Ако дори един елемент не е поставен на мястото си то имайте предвид, че не само ще затрудните пътя на миризмите и дима, но това ще даде отражение и върху ефективността от отоплителния процес.

За да изберете основните кюнци е важно да сте наясно със следното:

  • Видово разнообразие

Кюнците могат да бъдат прави, ъглови или ревизионни. В зависимост от дължината на комина, който трябва да се изгради имате на разположение различни видове комбинации, с които да сглобите системата, която свързва уреда и комина;

  • Брой елементи, които  са необходими

Тук е важно да се спазват конкретни правила като например едно от тях е да не се използват повече от три ъглови конци при създаването на инсталацията;

  • Внимание към материала

Не подценявайте това от какъв материал са изработени елементите, тъй като очевидно е много важно какво е горивото, което се използва както и дали се наблюдава висока киселинност при генерираните газове.

Сглобяване на димоотвода – същност

Тук не ви е нужна стратегия, а опит и познания в областта, които могат да ви осигурят професионалните екипи, които търгуват и инсталират димоотводи. Съвета ни е ако за пръв път ще изграждате инсталация за отопление с уред като печка, котел или камина задължително да поверите съставянето и сглобяването на кюнците за димоотвода на професионалисти. Така ще можете да си позволите сигурно и качествено отопление без излишни главоболия.

Ето как се работи за ефективна работа на отоплителния уред:

  • Начертава се примерна линия на пътя на кюнците;
  • Определят се броя и видовете, които са необходими за да бъде съставен цялостния път от уреда до входа на комина;
  • Предвиждат се опори, които да застопорят елементите до неподвижност;
  • Сглобяването се извършва посредством връзки, които не позволяват на тръбите да се разместят и да започнат да пропускат дим и миризма.

Всичко това се предвижда още при покупката на елементи, които ще бъдат вложени в системата. Само така стопаните, които използват такива уреди ще могат да разчитат на сигурно и безопасно отопление, което е така необходимо през студените зимни месеци.

Избор на кюнци според вида на използваното гориво

Освен до тук изложените насоки и правила за изграждане на димоотвод имайте предвид, че има съществено значение какъв е уреда, който ще използвате както и горивото, с което ще постигате желаното отопление и комфорт. Има изкопаеми източници като газта и въглищата, които са изключително киселинни и това означава на практика, че при тяхното изгаряне дима и газовете, които отделят са изключително корозивни. Именно заради това е необходимо да се предвидят такива кюнци, които са изработени от по-дебела ламарина, а освен това са в пъти по-устойчиви на корозия и дефекти.

Богат е асортимента, който представят от  balkanenergy.bg, така че според използвания отоплителен уред можете изцяло да се погрижите за отвеждането на дима, миризмата и газовете без това да повлия на отоплителния процес.

Related posts