Как се изгражда димоотвод

кюнци

Димоотводната система представлява съвкупност от елементи, които изграждат пътя, по който ще се движат дима и миризмите от уреда за отопление. Има ключови правила, които е необходимо да се спазват предвид това, че всеки комин и сграда си имат своите особености и специфики. В основата на всяка една инсталация са компонентите, от които тя е съставена. Така, че на първо място се нуждаете от подходящите кюнци, опори, шапки за комин и други. На https://www.balkanenergy.bg/category/dimootvodi ще откриете всичко необходимо за вашия комин, с което определено ще постигнете много добра ефективност при…

Read More