novini.mk
 

Сите 2 поврзани вести

Првиот секс го одредува квалитетот на сексуалниот живот

2013-10-26 23:10:15 - ЗаСе
Студијата која неодамна била објавена во Списанието за секс и брачна терапија, говори дека задоволството кое се почувствувало за време на губењето на невиноста е креатор на понатамошниот сек...

Зошто првиот секс се памети целиот живот?

2013-10-25 23:31:17 - Факултети
 Дали сте ја изгубиле невиноста со долгогодишниот дечко или со странец, од љубов или само за забава, сега сигурно мислите дека е неважно, но психолозите тврдат дека токму тоа го обликувало ц...

Важно!!!
- Времето на објавување на веста кое е прикажано, е време кога веста е внесена во Novini.mk
- Сите вести на Novini.mk се преземени од други медиуми, и затоа Novini.mk не презема никаква одговорност за точноста на информациите кои се објавуваат.