novini.mk
 

Сите поврзани вести

Семе од чиа – чудо од храна

2013-08-14 07:37:08 - Доктори
Salvia hispanica, попозната како Chia, е цветно растение кое и припаѓа на фамилијата Lamiaceae (нане).  Се верува дека потекнува од јужниот дел на Мексико и Централна Америка, каде што семет...

Важно!!!
- Времето на објавување на веста кое е прикажано, е време кога веста е внесена во Novini.mk
- Сите вести на Novini.mk се преземени од други медиуми, и затоа Novini.mk не презема никаква одговорност за точноста на информациите кои се објавуваат.